Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Scrolling Announcements

Manage PermissionsManage Permissions
PENDAFTARAN HAJI TAHUN 1441H

Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ugama, sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa pendaftaran haji 1441H akan bermula pada hari Sabtu, 5 Rabiulawal 1441H bersamaan 2 November 2019M, jam 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan sebelah petang jam 2.00 petang hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja. Manakala tarikh tutup pendaftaran pada hari Sabtu, 07 Jamadilakhir 1441H bersamaan 01 Februari 2020M.

Sehubungan dengan itu, orang ramai yang berhasrat untuk mendaftar bolehlah mendapatkan borang pendaftaran haji 1441H dengan harga $2.00 (Dua Ringgit) pada tarikh yang tersebut di atas di pusat-pusat pendaftaran seperti berikut:

1.Ruang Legar, Lantai Bawah, Bangunan Tambahan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis, Negara Brunei Darussalam.

2.Pejabat Hal Ehwal Ugama di Daerah Belait, Tutong dan Temburong

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang Jabatan Urusan Haji di alamat www.juh.gov.bn

Adalah dimaklumkan juga bahawa pemohon yang mendaftar haji tahun 1441H adalah diletakkan dalam senarai menunggu.


PENDAFTARAN HAJI TAHUN 1441H

Attachments
Created at 28/10/2019 2:56 PM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK
Last modified at 6/2/2020 9:55 AM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK