Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Scrolling Announcements

Manage PermissionsManage Permissions
PENDAFTARAN PEPERIKSAAN SIJIL SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH UGAMA (DARJAH VI) (SSSRU) TAHUN 1441H / 2020M

Dengan hormat sukacita, Bahagian Peperiksaan, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku Urus Setia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Ugama Brunei memaklumkan bahawa pendaftaran bagi peperiksaan Sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama (Darjah VI) (SSSRU) Tahun 1441/2020M akan dibuka mulai hari Selasa 15 Rejab 1441H bersamaan 10 Mac 2020M dan akan ditutup pada hari Khamis 07 Ramadan 1441H bersamaan 30 April 2020M.

Borang-borang pendaftaran dan keterangan lanjut yang berkaitan dengannya bolehlah diperoleh di pejabat Bahagian Peperiksaan, Jabatan Pengajian Islam, lantai bawah bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis, Berakas BB3910 semasa waktu pejabat dibuka (office hours) mulai hari Selasa 15 Rejab 1441H bersamaan 10 Mac 2020M.


Attachments
Created at 11/3/2020 11:55 AM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK
Last modified at 1/7/2020 3:21 PM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK