Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pengumuman

Manage PermissionsManage Permissions

MAJLIS PERHIMPUNAN JEMAAH HAJI TAHUN 1439H/2018M

Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ugama ingin memaklumkan kepada Jemaah Haji tahun 1439H/2018M mengenai Majlis Perhimpunan Jemaah Haji Tahun 1439H/2018M akan diadakan pada Hari Isnin, 04 Rabiulawal, 1440H bersamaan 12 November, 2018M jam 8.30 pagi bertempat di Dewan Banquet, Dewan Persidangan Bridex Jerudong, Negara Brunei Darussalam.

Sehubungan dengan itu, semua Jemaah haji tahun 1439H/2018M di keempat-empat Daerah adalah dikehendaki hadir ke Majlis tersebut pada tarikh dan tempat yang dinyatakan di atas.

Attachments