Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Petikan Al-Qur'an

Menyembunyikan Ilmu

Tafsirnya:

Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa-apa keterangan kitab yang telah diturunkan oleh Allah, dan mereka membeli dengannya kesenangan dunia dengan harapan yang sedikit, mereka itu tidak mengisi ke dalam perut mereka melainkan api neraka dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka (dari dosa) dan bagi mereka itu azab yang pedih.

 

(Surah al-Baqarah: 174)


Tafsirnya:

Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mencampur-adukkan yang benar dengan yang bathil (dengan mengubahkan firman-firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Injil) dan kamu pula menyembunyikan kebenaran (tentang kenabian Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam yang tersebut dalam Taurat dan Injil), padahal kamu mengetahui kebenarannya.

(Surah A-li ‘Imraan: 71)

Attachments